Gabinet Psychoterapii Kraków

Gabinet Psychoterapii Kraków

Ul. Zamoyskiego 33/15A

Anna Mędrzycka
Psycholog.
Psychoterapeuta.

Małgorzata Nowobilska-Stanios
Psycholog.
Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.


Psychoterapia jest metodą leczenia. Przez psychoterapię rozumiemy spotkanie terapeuty i pacjenta zmierzające do zmiany przeżywania, myślenia i zachowania ukierunkowane na usunięcie objawów i ich przyczyn.

Zawsze cel psychoterapii jest wyznaczany przez pacjenta i terapeutę. Rozpoczynamy pracę od nazwania problemu. Rozpoznajemy objawy i trudności oraz przyglądamy się jak wpływają na życie i codzienne funkcjonowanie. Dalsza praca polega na uzyskaniu większego wglądu we własne problemy i zrozumieniu przyczyn ich występowania. Psychoterapia prowadzi do wewnętrznego rozwoju oraz poprawy relacji z drugim człowiekiem.

Psychoterapia to podróż w głąb siebie i poznawanie nowych jeszcze nieznanych lądów (obszarów), odkrywanie na nowo tych, które już znamy.
Zapraszamy do wspólnej podróży z przewodnikiem.

Czego możesz oczekiwać po psychoterapii:

Proces diagnostyczny – kilka pierwszych sesji poświęconych na zbieranie informacji z historii życia pacjenta, koniecznych do rozpoznania obszarów do pracy psychoterapeutycznej. Na tym etapie kładziemy nacisk na określenie celów psychoterapii. W szczególnych przypadkach wykonujemy testy psychologiczne oraz kierujemy na specjalistyczne konsultacje. Kolejnym etapem jest planowanie terapii. Metody dobieramy indywidualnie do potrzeb pacjenta. Planowanie terapii ściśle powiązane jest z procesem diagnostycznym.

Proces terapeutyczny – oddziaływanie psychoterapeuty na sposób przeżywania pacjenta tak, aby ten korygował nieadaptacyjne, przynoszące cierpienie i dyskomfort, przeżywanie oraz zachowanie. Psychoterapia ma na celu polepszenie jakości funkcjonowania oraz poszerzenie wiedzy o sobie samym.