Psychoterapia dzieci:

Psychoterapia dzieci jest formą współpracy między dzieckiem, jego rodzicami (opiekunami), a terapeutą. Jest pomocna w przypadku występowania trudności emocjonalnych czy problemów związanych z występowaniem zachowań, które są trudne dla dziecka i/lub jego otoczenia. Sprawdza się w sytuacjach zmian życiowych (np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby), a także wtedy, gdy dziecko doświadcza trudności w funkcjonowaniu w swoim otoczeniu (grupa rówieśnicza, szkoła).

Celem psychoterapii dzieci jest większa świadomość i rozumienie emocji, lepsza jakość relacji z opiekunami i otoczeniem rówieśniczym.

Ze względu na to, ze dziecko inaczej niż dorosły, przeżywa i rozumie świat, psychoterapia dzieci różni się nieco od pracy z dorosłymi. Metody pracy terapeutycznej dostosowane są do etapu rozwojowego dziecka. W sesje włączane są zabawy, rysunek, ruch, muzyka czy bajki i baśnie. W proces terapeutyczny włączani są rodzice (opiekunowie). Dzięki stałej współpracy mogą lepiej rozumieć świat przeżyć dziecka i wspólnie z terapeutą szukać skutecznych rozwiązań i metod wychowawczych.

Psychoterapię dziecka poprzedza diagnoza psychologiczna. W tym celu, na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice (opiekunowie), podczas którego przedstawiają problem, omawiane jest jego rozumienie, zbierane są ważne informacje na temat historii życia dziecka. Kolejne spotkania odbywają się indywidualnie z dzieckiem. Kiedy spotkania z dzieckiem nie dostarczają wystarczającego rozumienia problemu, przeprowadzana jest konsultacja rodzinna, dzięki której członkowie rodziny mogą przedstawić swoją perspektywę i rozumienie sytuacji, co pozwala pełniej zobaczyć dziecko i jego funkcjonowanie w rodzinie.

Na kolejnym spotkaniu omawiane są wnioski z etapu diagnostycznego i wybierana jest najlepsza metoda pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia młodzieży:

Wiek dojrzewania jest czasem, w którym przed młodym człowiekiem pojawia się wiele wyzwań. Jest okresem szczególnej wrażliwości, w którym mogą pojawić się różnego rodzaju trudności emocjonalne, oraz nieadekwatne formy rozwiązywania przeżywanych konfliktów. Psychoterapia młodzieży adresowana jest do osób przeżywających lęk, niepewność, trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji. Jest formą leczenia depresji, zaburzeń odżywiania, zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnień.

Proces terapeutyczny ma prowadzić do lepszego rozeznania stanów emocjonalnych, zmiany nieadaptacyjnych form zachowania, pomagać ma w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji.