Gabinet Psychoterapii Kraków Anna Gromadzka

Anna Gromadzka
Psycholog.
Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

tel: 509 955 430
mail: gromadzka@gabinetpsychoterapiikrakow.pl

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Terapeuta Polskiego Towrzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 698)
Absolwentka 4 letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Oddział Nerwic Katedry Psychologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez dwa lata pracowała w Szpitalu Józefa Babińskiego w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, a następnie przez okres dwóch lat w Stowarzyszeniu MONAR w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym DOM MONARU dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Przez 7 lat pracowała z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy domowej. Prowadziła także szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W latach 2006-2015 pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego MSW w Krakowie, gdzie zajmowała się diagnostyką, leczeniem nerwic i zaburzeń osobowości oraz brała udział w procesie orzekania zdolności kandydatów do podjęcia pracy w służbach mundurowych. Od 2008 roku prowadzi praktykę prywatną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach rozwoju zawodowego bierze regularny udział w konferencjach, szkoleniach i superwizjach.Gabinet Psychoterapii Kraków Małgorzata Nowobilska-Stanios

Małgorzata Nowobilska-Stanios
Psycholog.
Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

tel: 502 397 752
mail: nowobilska@gabinetpsychoterapiikrakow.pl

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień (certyfikat nr 465).
Absolwentka 3 letniego kursu Terapii Systemowej Rodzin. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz uczestniczyła w kursie Psychodramy I stopnia. Współzałożycielka pierwszej w Małopolsce grupy dla Sprawców Przemocy Domowej. Jest Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Prowadzi praktykę prywatną od 2001 roku. Preferowane metody pracy to terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia poznawczo behawioralna, terapia systemowa, psychodrama.Gabinet Psychoterapii Kraków Anna Mędrzycka

Anna Mędrzycka
Psycholog.
Psychoterapeuta.

tel: 507 125 168
mail: medrzycka@gabinetpsychoterapiikrakow.pl

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała w ośrodku dla osób przewlekle psychicznie chorych, a także w placówce opiekuńczo wychowawczej. W latach 2011-2015 pracowała w poradni zdrowia psychicznego. Obecnie pracuje w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Praktykę prywatną prowadzi od 2012 roku. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.